…έργα της φύσης στον ταρατσόκηπό μας! Εχει την δική του ξεχωριστή ομορφιά!!! κάθε εποχή αλλά και κάθε μήνα… Τα δικά του χρώματα… τις δικές του φυσικές εικόνες!!! Ακόμα και κάθε μέρα… κάθε στιγμή… έχει να μου δείξει κάτι!
Τι είναι αυτό που μας μένει τελικά… μικρές όμορφες τυχαίες στιγμές! Τις χαιρόμαστε και συνεχίζουμε… για να τις ζούμε!!!